سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علی را پناهیان پیرامون مناجات با خدا و استجابت دعا را در این ویدئو ببینید.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علی را پناهیان پیرامون مناجات با خدا و استجابت دعا را در این ویدئو ببینید.