روحانی درجلسه ستادملی مبارزه با کرونا گفت:در موضوع کرونا ما در مقایسه با جهان شرایط مناسبی داریم و مردم سنگ تمام گذاشتند.مقابله با این بیماری از ۱۴ ماه پیش تا الان سهل‌تر و آسان‌تر شده است.

روحانی درجلسه ستادملی مبارزه با کرونا گفت:در موضوع کرونا ما در مقایسه با جهان شرایط مناسبی داریم و مردم سنگ تمام گذاشتند.مقابله با این بیماری از ۱۴ ماه پیش تا الان سهل‌تر و آسان‌تر شده است.