سرهنگ عبديان فرمانده انتظامی شهرستان پرديس، در این خصوص تصریح کرد: در پی دريافت گزارشی مبنی بر حضور ٢ نفر از اراذل و اوباش فراری در سطح شهر، بلافاصله مأموران اين فرماندهی دستگيری متهمين را در دستور کار خود قرار دادند. وی در ادامه افزود: مأموران با پیگیری و هماهنگی با مقام محترم قضائی، موفق […]

سرهنگ عبديان فرمانده انتظامی شهرستان پرديس، در این خصوص تصریح کرد: در پی دريافت گزارشی مبنی بر حضور ٢ نفر از اراذل و اوباش فراری در سطح شهر، بلافاصله مأموران اين فرماندهی دستگيری متهمين را در دستور کار خود قرار دادند.

وی در ادامه افزود: مأموران با پیگیری و هماهنگی با مقام محترم قضائی، موفق شدند متهمين را دستگير کنند؛ متهمين دستگير شده از اراذل‌ها و اوباش شهرستان و دارای پرونده‌های متعدد شرارت و همچنين به اتهام سرقت به عنف، زورگيری، حمل سلاح گرم و سرد، تيراندازی، آتش زدن عمدی خودرو بوده که تحت تعقيب مراجع قضایی و انتظامی بودند.

سرهنگ عبدیان با اشاره به این که متهمين پس از تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی تحويل مرجع محترم قضائی شدند، اذعان داشت: خطابم به اراذل واوباش اين است که هيچ جای امنی برای شرارت شما در اين شهرستان وجود ندارد؛ پس بيائيد و قبل از دستگيری به خاطراعمال مجرمانه، توبه و استغفار کنید و از رأفت اسلامی پليس بهره‌مند شويد؛ چنانچه بخواهيد به ناامنی و شرارت ادامه دهید و خوف و ترس مردم شويد قطعاً پليس حضورش موثراست وبرخورد جدی وبدون اغماض خواهد کرد.

انتهای پیام/*