علی بیات سیدشهابی طی یادداشتی نوشت: در سراسر جهان، دولت ها، موسسات و مشاغل از فناوری های جمع آوری داده ها، ارتقا و اشتراک اطلاعات با زیرساخت های شهری برای ایجاد شهرهای هوشمند استفاده می کنند. یکی از اهداف اصلی این تلاش ها، کارآمدتر و پربارتر کردن زندگی در شهر و به عبارت دیگر، سرعت […]

 علی بیات سیدشهابی طی یادداشتی نوشت: در سراسر جهان، دولت ها، موسسات و مشاغل از فناوری های جمع آوری داده ها، ارتقا و اشتراک اطلاعات با زیرساخت های شهری برای ایجاد شهرهای هوشمند استفاده می کنند. یکی از اهداف اصلی این تلاش ها، کارآمدتر و پربارتر کردن زندگی در شهر و به عبارت دیگر، سرعت بخشیدن به کارها است. با این حال برای شهروندان، این اعتیاد فزاینده به سرعت می تواند گیج کننده باشد. برخلاف مشاغل یا خدمات، شهروندان برای بهره وری همیشه نیازی به سرعت ندارند. چندین طرح تحقیقاتی نشان می دهد که برای تقویت رفاه و بهره وری، شهرها باید “قابل زندگی” باشند. بنابراین، کیفیت زندگی در شهرهای هوشمند نباید فقط با سرعت و کارایی همراه باشد.

همانطور که شهرهای جهان به طور فزاینده ای “هوشمند” می شوند، باید در میان برخوردها و تجارب بهینه شده لحظات کندی نیز وجود داشته باشد، زمانی که مردم می توانند با ذهن با شهر درگیر شوند و از آن لذت ببرند. رویکردهای “کند” می تواند به عنوان پادزهر بسیاری از جنبه های ناسالم یا سطحی زندگی مدرن معرفی شده و فرصت تفکر و تمرکز در فضای پر هیاهوی شهری را برای شهروندان به ارمغان آورد.

اگرچه فناوری توانسته است به شهروندان دسترسی فوری به طیف گسترده ای از داده ها درباره یک مکان را بدهد، اما به ندرت برای بهبود تجربه واقعی آنها از آن مکان مورد استفاده قرار می گیرد.

در این میان کاهش سرعت شهرهای هوشمند می تواند برای شهروندان وسیله ای جهت کشف محیط شهری با طیف وسیعی از سرعت های مختلف باشد که هر یک تجربه متمایزی را ارائه می دهند. به شهروندان کمک می کنند تا با تاریخ، حال و آینده یک مکان ارتباط برقرار کنند، بر شخصیت محلی تأکید می کنند و احساس جامعه را ایجاد می کنند، در عین حال از آخرین فن آوری استفاده می کنند تا مردم بیشتر انتخاب کنند در مورد اینکه آیا آنها می خواهند سرعت خود را افزایش دهند یا سرعت خود را کاهش دهند.

این نه تنها باعث افزایش کارایی و بهره وری می شود، بلکه همچنین اطمینان حاصل می کند که فناوری به طور فعالانه به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می کند و شهرها را به مکان های بهتری برای زندگی تبدیل می کند. برای انجام این کار، معماران، هنرمندان و برنامه ریزان شهری باید فراتر از راه هایی که فناوری می تواند دسترسی فوری به اطلاعات، خدمات و سرگرمی ها را فراهم کند برنامه ریزی و اقدام نموده و علاوه بر پرداختن به مولفه سرعت در هوشمند سازی شهری، موضوعات اجتماعی و فرهنگی را به عنوان پیوست های جدی در کنار فناوری مدنظر قرار دهند.

منبع: خبرگزاری فارس

انتهای پیام/