اردلانی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان دماوند، در این خصوص تصریح کرد: با توجه به خسارت آفت کرم سیب در باغات مناطق سردسیری، پروژه تهیه مدل پیش آگاهی کرم سیب طبق دستورالعمل ابلاغی وبا پشتیبانی بخش پیش آگاهی و پایش عوامل خسارت زای سازمان حفظ نباتات کشور در  باغات سیب روستای جابان در حال اجراست. وی در ادامه […]

اردلانی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان دماوند، در این خصوص تصریح کرد: با توجه به خسارت آفت کرم سیب در باغات مناطق سردسیری، پروژه تهیه مدل پیش آگاهی کرم سیب طبق دستورالعمل ابلاغی وبا پشتیبانی بخش پیش آگاهی و پایش عوامل خسارت زای سازمان حفظ نباتات کشور در  باغات سیب روستای جابان در حال اجراست.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این پروژه پس از عقد قرارداد با کلینیک گیاهپزشکی مورد تایید از اسفند ماه با نصب دیتالاگر و تله گذاری آغاز و در ادامه با پایش هفتگی تله ها و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه پیش آگاهی کشور ادامه دارد.

انتهای پیام/*