به گزارش پایگاه خبری همشرقی، رضا رضوی در یادداشتی نوشت:سالهای سال است که حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای زیادی از ابعاد مختلف به کشور ما وارد می شود. این فشارها گاهی از روی غرض ورزی بوده و گاهی با چشم داشت به منابع طبیعی کشورمان اما هیچ دوره ای به اندازه این چهل و […]

به گزارش پایگاه خبری همشرقی، رضا رضوی در یادداشتی نوشت:سالهای سال است که حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای زیادی از ابعاد مختلف به کشور ما وارد می شود. این فشارها گاهی از روی غرض ورزی بوده و گاهی با چشم داشت به منابع طبیعی کشورمان اما هیچ دوره ای به اندازه این چهل و دوسال گذشته، این کشور تحت فشارها با ابعاد گسترده بین المللی قرار نگرفته است. البته مشی مردم هم با تمام نسل های پیشین متفاوت شده و دیگر مانند نسل های گذشته در برابر فشارها سر خم نکرده و به شکست تن نداده اند بلکه با مقاومتی مثال زدنی در عین بروز انواع ناملایمات و سختی های ناشی از تحریم های سیاسی، اقتصادی و علمی و … همچنان راه ایستادگی را در پیش گرفته و بر طی مسیر عزت و سربلندی پافشاری می کنند.

در این بین دستهایی از داخل کشور نیز با دولت های خارجی همدست شده و به عنوان نفوذی این کشورها در افزایش تاثیر فشارها همداستان آنانند. سلاح نفوذ برای شکست مقاومت ملی در برابر فشارهای خارجی شاید خطرناک ترین سلاحی باشد که بر علیه مردم ما به کار گرفته شود به این معنا که برابر فرمایش رهبر معظم انقلاب با نفوذ در مراکز حسّاس و تصمیم‌گیر و ایجاد تفرقه و تزلزل در عزم ملّی ملّتها و ایجاد بی‌اعتمادی میان ملّتها، میان ملّتها و دولتها، دستکاری در محاسبات تصمیم‌گیران و وانمود کردن اینکه حلّال مشکلات این است که زیر پرچم آمریکا بروید و تسلیم آمریکا بشوید و حرف آمریکا را قبول بکنید، هر چه او گفت عمل کنید و گوش کنید، این حلّال مشکلات است این ذهنیت را در افکار ملتها وارد کنند که مقاومت بی فایده است و باید دست از مقاومت برداشته شود تا باغ سبز موفقیت ملی نمایان شود. این دروغ بزرگ البته در طول تاریخ بسیار گفته شده و از ابتدای پیدایش بشر قدرتهای متخاصم بارها و بارها با فشار حداکثری از یک سو و از سوی دیگر با سست کردن اراده ملت های مقاوم سعی در فریب و در نهایت نابودی ملل داشته و دارند و اعقاب امروزی آن جنایتکاران تاریخی دست کمی از آنها نداشته و نخواهند داشت.

اما باید دانست و این آگاهی را  برای مقابله با این جریان نفوذ منتشر کرد که برای مقابله با فشارها نه راه سازش بلکه راه مقاومت جواب می گیرد. رجوع به تمام تجربیات قبلی، تشریح میدان مقابله و مقاومت فعلی و نتایج روشن آن از نمودهای تبیینی موفقیت در این مسیر است. این نکته باید مدام در ذهن و زبان ما بررسی و تکرار شود که برای غلبه بر سختی ها و فشارها باید قوی شد و در یک ارتباط دوسویه ایران قوی نتیجه قطعی مقاومت است.

انتهای پیام/*