به گزارش پایگاه خبری همشرقی، شب گذشته بارش سنگین تگرگ شهرستان پردیس را سفیدپوش و شکوفه‌های تمام درختان را از بین برد.

به گزارش پایگاه خبری همشرقی، شب گذشته بارش سنگین تگرگ شهرستان پردیس را سفیدپوش و شکوفه‌های تمام درختان را از بین برد.