انتخابات احزاب
به اعتراضات انتخابات خانه احزاب رسیدگی می‌‌شود ۰۴ شهریور ۱۴۰۱
بادامچیان:

به اعتراضات انتخابات خانه احزاب رسیدگی می‌‌شود

رئیس موقت خانه احزاب گفت: از معترضان به انتخابات خانه احزاب خواسته‌ایم که اعتراض خود را مکتوب به هیئت رئیسه موقت خانه احزاب ایران تحویل دهند تا پس از بررسی با حضور ناظران، نتیجه نهایی اعلام شود.