بصیرت افزایی
چرا دشمن به نماز جمعه حمله می‌کند؟ ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

چرا دشمن به نماز جمعه حمله می‌کند؟

نماینده مردم ارومیه در مجلس ضمن تأکید بر اینکه نماز جمعه باید برای مردم به دانشگاه و مرکز بصیرت‌افزایی تبدیل شود، از علل حمله دشمن به نماز جمعه گفت.