جنایت
جهانیان شب گذشته یکبار دیگر شاهد خوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی بودند ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
رئیسی:

جهانیان شب گذشته یکبار دیگر شاهد خوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی بودند

رئیس جمهور جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد و با قدردانی از مقاومت مردم فلسطین، گفت: ایستادگی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، بی‌تردید افول این رژیم را تسریع خواهد کرد.