خودروسازان
سپردن واردات خودرو به خودروسازان تمسخر قانون‌گذار است ۱۶ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون صنایع مجلس:

سپردن واردات خودرو به خودروسازان تمسخر قانون‌گذار است

روح الله ایزدخواه گفت: اگر بنا باشد انحصار واردات خودرو به خودروسازان داده شود، قطعا خلاف قانون صریح مجلس خواهد بود و به عبارتی با این کار قانونگذار مورد تمسخر قرار گرفته است.