داده ماهواره ای
ماموریت «خیام» چیست و چرا پرتاب آن اهمیت دارد؟ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
گزارش؛

ماموریت «خیام» چیست و چرا پرتاب آن اهمیت دارد؟

ماهواره «خیام» خدماتی به کشورمان در حوزه‌های مختلف مقابله با بلایای طبیعی، مسائل زیست محیطی و… ارائه می‌دهد که تاکنون هیچ ماهواره‌ای چنین خدماتی ارائه نداده است.