بایگانی‌های روز درختکاری - شبکه اطلاع رسانی راه شرقی
غرس نهال به نام شهدای گرانقدر شهرستان پردیس ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
در روز درختکاری صورت گرفت؛

غرس نهال به نام شهدای گرانقدر شهرستان پردیس

غرس نهال به نام شهدای گرانقدر شهرستان پردیس در روز درختکاری صورت گرفت.