بایگانی‌های روز مالیات - شبکه اطلاع رسانی راه شرقی
فرار مالیاتی در شهرستان فیروزکوه وجود ندارد/ بهره مندی مودیان از ۱۰۰٪ بخشودگی جرائم قابل بخشش، با پرداخت مالیات خود تا یک ماه پس از صدور قطعی مالیات ۱۶ تیر ۱۴۰۰
رئیس امور مالیاتی شهرستان فیروزکوه:

فرار مالیاتی در شهرستان فیروزکوه وجود ندارد/ بهره مندی مودیان از ۱۰۰٪ بخشودگی جرائم قابل بخشش، با پرداخت مالیات خود تا یک ماه پس از صدور قطعی مالیات

رئیس امور مالیاتی شهرستان فیروزکوه گفت: وصولی اداره امور مالیاتی شهرستان فیروزکوه به ویژه به دلیل وجود شرکت ها، وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد؛ در اداره امور مالیاتی فیروزکوه مطالبات معوق که قابل توجه باشد نداریم اما مطالبات جاری وجود دارد.