بایگانی‌های روستای درده - شبکه اطلاع رسانی راه شرقی
عملیات اجرایی سد خاکی روستای درده بزودی به اتمام می رسد ۰۳ آذر ۱۴۰۰
فرازی خبر داد؛

عملیات اجرایی سد خاکی روستای درده بزودی به اتمام می رسد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه از اتمام عملیات احداث سرریز و فنس کشی حریم سد خاکی روستای درده خبر داد.