بایگانی‌های ریس جمهور - شبکه اطلاع رسانی راه شرقی
تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش بنیان و مجموعه‌های نخبگانی ۰۹ فروردین ۱۴۰۱
بازدید رئیس‌جمهور از پارک علم و فناوری پردیس؛

تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش بنیان و مجموعه‌های نخبگانی

رئیس‌جمهور در جریان بازدید از پارک علم و فناوری پردیس از پنج محصول دارویی دانش‌بنیان رونمایی کرد.