بایگانی‌های ریشه کنی فقر - شبکه اطلاع رسانی راه شرقی
برگزاری نخستین جلسه ریشه کنی فقر در شهرستان فیروزکوه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری نخستین جلسه ریشه کنی فقر در شهرستان فیروزکوه

نخستین جلسه ریشه کنی فقر در آستانه عید نوروز به منظور راه اندازی سامانه شناسایی افراد داری فقر مطلق برگزار شد.