بایگانی‌های زائران اربعین - شبکه اطلاع رسانی راه شرقی
برای زائران اربعین برگه ویژه صادرمی‌شود ۰۷ شهریور ۱۴۰۱
وزیر کشور:

برای زائران اربعین برگه ویژه صادرمی‌شود

احمد وحیدی اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت برای تسهیل تردد زائران اربعین را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در هماهنگی با دولت عراق، برگه ویژه اربعین صادر می‌شود.