بایگانی‌های زمان ثبت نام بعضی رشته ها - شبکه اطلاع رسانی راه شرقی
آغاز واکسیناسیون اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه خبر داد؛

آغاز واکسیناسیون اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه گفت: سهمیه ای که برای دانشگاه آزاد فیروزکوه در نظر گرفته شده است برای کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه میباشد؛ زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد _ویژه دانش آموختگان استعداد درخشان_ از هفته گذشته شروع شده است.