بایگانی‌های زیر ساخت های خدماتی - شبکه اطلاع رسانی راه شرقی
تقویت زیرساخت های خدماتی از موضوعات حائز اهمیت است ۱۴ دی ۱۴۰۰
طاهرخانی:

تقویت زیرساخت های خدماتی از موضوعات حائز اهمیت است

سرپرست فرمانداری دماوند گفت: تقویت زیرساختهای خدماتی در دماوند در دستور کار است.