بایگانی‌های سارقان - شبکه اطلاع رسانی راه شرقی
ایستگاه پایانی سارقان کارگاه با ۱۵ فقره سرقت ۰۳ فروردین ۱۴۰۱

ایستگاه پایانی سارقان کارگاه با ۱۵ فقره سرقت

با تلاش مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان پرديس باند سارقان ازکارگاه هاي صنعتي با ۱۵ فقره سرقت شناسايي و دستگير شدند.