بایگانی‌های سازمان امنیت کشور عربستان سعودی - شبکه اطلاع رسانی راه شرقی
اقدام ضد ایرانی مشترک آمریکا و کشورهای عربی ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

اقدام ضد ایرانی مشترک آمریکا و کشورهای عربی

کشورهای عضو مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم که شامل آمریکا و چند کشور عربی است اسامی چند نفر از جمله دو تبعه ایران را در فهرست ادعایی تحریم خود قرار داد.