سیمان
سیدمجتبی حسینی مقدم مدیرعامل جدید سیمان فیروزکوه ۲۲ آبان ۱۴۰۱

سیدمجتبی حسینی مقدم مدیرعامل جدید سیمان فیروزکوه

حمید فرمانی، مدیرعامل سیدکو طی حکمی ، سیدمجتبی حسینی مقدم را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سیمان فیروزکوه معرفی کرد.