شهربازی
درصدد احداث شهربازی تابستانی و زمستانی در فیروزکوه هستیم ۰۱ اسفند ۱۴۰۱
صادقی:

درصدد احداث شهربازی تابستانی و زمستانی در فیروزکوه هستیم

شهردار فیروزکوه گفت: اسناد مناقصه شهربازی جدید را که بتواند هم زمستانی و هم تابستانی باشد، یعنی سوله داشته باشد و سرپوشیده باشد و هم بصورت سرباز استفاده کنیم را تهیه و تکمیل کردیم.