شهرستان پدریس
توزیع بدون محدودیت گوشت مرغ منجمد در شهرستان پردیس ۰۲ اسفند ۱۴۰۱
دالوند خبر داد؛

توزیع بدون محدودیت گوشت مرغ منجمد در شهرستان پردیس

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پردیس از توزیع بدون محدودیت گوشت مرغ منجمد با قیمت مصوب در مراکز منتخب عرضه خبر داد.