فرماندهی انتظامی
ارتش هجمه به خادمان مردم در فرماندهی انتظامی را محکوم کرد ۰۱ مهر ۱۴۰۱

ارتش هجمه به خادمان مردم در فرماندهی انتظامی را محکوم کرد

ارتش در بیانیه‌ای هجمه به خادمان مردم در فرماندهی انتظامی که همواره مجاهدانه و مخلصانه در جهت امنیت و آسایش مردم تلاش می‌کنند را محکوم کرد.