مالک شریعتی
دولت قبل با اعتماد به توتال ۴۰ میلیارد دلار به کشور ضرر زد ۰۷ مرداد ۱۴۰۱

دولت قبل با اعتماد به توتال ۴۰ میلیارد دلار به کشور ضرر زد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تاخیر در برداشت از فاز ۱۱ پارس جنوبی که به دلیل رهاکردن پروژه از سوی توتال رخ داده بود کشور را با ضرر ۴۰ میلیارد دلاری مواجه ساخت.