مجلس خبرگان
حضور رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در مرقد مطهر امام خمینی (ره) ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

حضور رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در مرقد مطهر امام خمینی (ره)

رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری صبح امروز در مرقد مطهر امام خمینی (ره) حضور پیدا کردند.