مشکل شهر تهران
۶ مشکل شهر تهران اعلام شد ۰۶ اسفند ۱۴۰۱

۶ مشکل شهر تهران اعلام شد

زاکانی آلودگی هوا و ترافیک را به عنوان بزرگترین مشکلات تهران عنوان کرد و گفت: عدم دسترسی به خدمات، فرسودگی، ایمنی و بی هویتی از مشکلات دیگر پایتخت قلمداد می‌شود.