معاون اجرائی
احتمال آغاز دور دوم سفرهای استانی از نیمه دوم مهرماه ۰۹ مهر ۱۴۰۱

احتمال آغاز دور دوم سفرهای استانی از نیمه دوم مهرماه

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم که از نیمه دوم مهر بتوانیم دور دوم سفرهای استانی را آغاز کنیم، گفت: محوری‌ترین مباحثی که در دور دوم سفرهای مورد عنایت دولت قرار خواهد گرفت اجرای مصوبات دولت در دور اول سفرها است.