مهسا امینی
6 رویکرد رسانه‌ای در مواجهه با فوت مهسا امینی/ چه زمانی مسوولان دچار ترک فعل رسانه‌ای می‌شوند؟ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

6 رویکرد رسانه‌ای در مواجهه با فوت مهسا امینی/ چه زمانی مسوولان دچار ترک فعل رسانه‌ای می‌شوند؟

یک کارشناس حوزه رسانه با تاکید بر اینکه در ماجرای مهسا امینی چند نوع مواجهه رسانه‌ای وجود داشت؛ گفت: مواجهه ای که در آن عملا جنگ رسانه ای رقم خورد مواجهه سیاه بود که پیش‌فرض فرستنده در آن غالب است و عملاً در آن اصول حرفه ای خبری رعایت نمی‌شود.

مجلس مستندات پرونده مهسا امینی را دریافت کرده است/ بررسی پرونده در کمیسیون داخلی از امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

مجلس مستندات پرونده مهسا امینی را دریافت کرده است/ بررسی پرونده در کمیسیون داخلی از امروز

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با بیان اینکه مجلس مستندات پرونده مهسا امینی را دریافت کرده، گفت: این پرونده از امروز در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی می‌شود.