ناصر کنعانی
عراق باید از تبدیل مناطق مرزی به تهدید برای ایران جلوگیری کند ۱۸ مهر ۱۴۰۱
کنعانی:

عراق باید از تبدیل مناطق مرزی به تهدید برای ایران جلوگیری کند

سخنگوی وزارت خارجه گفت که عراق باید از تبدیل بخشی از خاک خود به تهدیدی مسلحانه برای ایران، جلوگیری کند.