نیروهای مسلح
ممکن است فریب‌خوردگان مسیر آشوبگری را با تهییج عناصر مزدور ادامه دهند ۱۶ مهر ۱۴۰۱
سرلشکر باقری:

ممکن است فریب‌خوردگان مسیر آشوبگری را با تهییج عناصر مزدور ادامه دهند

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: ممکن است فریب‌خوردگان مسیر آشوبگری را با تهییج عناصر مزدور ادامه دهند که البته مسئولیت فرماندهی انتظامی کل کشور این است که با همکاری سپاه و بسیج و با رعایت تمامی موازین، آرامش کامل را به کشور بازگردانند.