هزینه
از تمام ظرفیت‌ها برای تسهیل سفر اربعین استفاده شود ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
رئیس‌جمهور:

از تمام ظرفیت‌ها برای تسهیل سفر اربعین استفاده شود

رئیس‌جمهور بر استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و دیپلماتیک کشور برای تسهیل سفر زائران اربعین تاکید کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست ضمن استقبال از حضور ستادهای مردمی به ایفای نقش حمایتی، نظارتی و تسهیل‌گری در این زمینه بپردازند.