همتای قطری
با جدیت برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار تلاش می‌کنیم ۱۱ مهر ۱۴۰۱
امیرعبداللهیان:

با جدیت برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار تلاش می‌کنیم

امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با همتای قطری خود اظهار داشت: ما با جدیت برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار تلاش می‌کنیم.