کلانتری
سرگرد احسان مرادی سرپرست کلانتری ۱۲ گیلاوند شد ۰۳ اسفند ۱۴۰۱

سرگرد احسان مرادی سرپرست کلانتری ۱۲ گیلاوند شد

سرگرد احسان مرادی به عنوان سرپرست کلانتری 12 گیلاوند منصوب و معرفی شد.