کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات
عملکرد دولت برای تامین برق کشور قابل تقدیر است ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
نماینده مجلس:

عملکرد دولت برای تامین برق کشور قابل تقدیر است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تقدیر از عملکرد دولت برای تامین برق گفت: در حالی که سال گذشته موضوع قطعی برق به چالشی جدی برای کشور تبدیل شده بود اما امسال با مدیریت صحیح دولت شاهد قطعی برق خانگی نبودیم.